050 - 230 99 22 | 06 - 36 18 56 53 info@fysiotherapie-mulder.nl
Uw fysiotherapeut adviseert u en begeleidt u bij klachten van onder andere spieren en gewrichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld: oefeningen, massage en apparatuur.

Introductie
Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uitéénlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering. De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot therapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hoge School voor Gezondheidszorg (HBO). Ook de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten. De fysiotherapie investeert al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang.

De behandeling
Jaarlijks brengen zo’n 1,5 miljoen mensen een bezoek aan de fysiotherapeut. De fysiotherapeut oefent zijn beroep uit in een praktijk, bij mensen thuis of in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardentehuis of verpleegtehuis. Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek.Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Dit preventieve karakter van de fysiotherapie is een middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

Toegankelijkheid
U kunt met of zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut. In de meeste gevallen zal uw huisarts, specialist, tandarts of verloskundige u doorverwijzen naar de fysiotherapeut voor een behandeling. Soms is het nog onduidelijk of een bepaalde klacht door middel van fysiotherapie kan worden behandeld. Er kan dan een consultatief onderzoek bij de fysiotherapeut worden aangevraagd om te kijken of therapie zin heeft. Wanneer dit het geval is, volgt verdere behandeling. Bij beëindiging van de therapie stuurt de fysiotherapeut meestal een brief naar de verwijzer met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling. Ook bevat de brief een advies over eventuele vervolgbehandeling. Tussen de fysiotherapeut en de verwijzer bestaat vaak een hechte relatie. Een goed onderling contact tussen u en de fysiotherapeut is van minstens even groot belang. Zonder vertrouwensband en open communicatie wordt het moeilijk een behandeling een succes te laten worden. In alle fasen van de therapie wordt u daarom betrokken bij de stand van zaken en het vervolg. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan het herstel van uw gezondheid. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: beter worden.

Vergoeding
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van uw verzekeringspakket. Uw verzekeraar kan u hierover verder informeren. Informatie over de tarieven vindt u hier.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)